Defender och ANsulex             

                                                                                                                                                   

 
 
 

I vårt breda utbud av brandposter och brandslangar finns även en mängd tillbehör och reservdelar, bland annat dimstrålrör

 med provtryckningsnippel i enlighet med standarden för service och underhåll