Vi finns här för våra kunder.

Svenska Brand har sedan starten 1984 utvecklats till ett heltäckande Installations och serviceföretag. Vi hjälper dig att hitta de rätta produkterna eller tjänsterna för just din verksamhet. Svenska Brand AB  Är det enskilt största serviceföretaget för installation av släcksystem i storkök.
 

  Det här kan vi!
  Släckanläggningar
  Brandtätningar
  Byggnadstekniskt Brandskydd.
  Räddningsmaterial, service & utbildning
.

 

  Nicklas Pettersson

  VD och ägare