Bra brandskydd är mer än brandsläckare.

Utbildning och praktiska övningar är en förutsättning för att brandredskap och en olycka kan hanteras rätt i en akutsituation. Vi besöker er gärna på er arbetsplats för att hålla övningar.