Om det börjar brinna -  Ska det vara lätt att hitta ut.

Vi hjälper till med allt från projektering, efterlysande markering,

utrymningsplaner, till nödbelysn , utbildning och övning. Allt efter kundens önskemål