Vi har tillsammans med dafo ett mycket brett kursutbud med ett tiotal återkommande kurser.

Grundläggande brandskydd. Släckövning. Utrymningsövning. Brandskyddsansvarig. Utrymningsledare. Brandskyddskontrollant och SBA. Heta arbeten. Brandfarlig vara. Anläggningsskötare brandlarm. Första hjälpen L-ABC.

Hjärt-lungräddningHLR. Defribilator D-HLR.