Defender och ANsulex             

                                                                                                                                                   

Vi har tillsammans med dafo ett mycket brett kursutbud med ett tiotal återkommande kurser.

Grundläggande brandskydd. Släckövning. Utrymningsövning. Brandskyddsansvarig. Utrymningsledare. Brandskyddskontrollant och SBA. Heta arbeten. Brandfarlig vara. Anläggningsskötare brandlarm. Första hjälpen L-ABC.

Hjärt-lungräddningHLR. Defribilator D-HLR.